Siirler içeriğine geri dön

Hikmet Mercanli

  • Hikmet Mercanli

Hikmet MERCANLI’dan Inciler…

hikmet_mercanli@hotmail.com

 

Eskilerden kim kaldı köyümde

İbiş ahmet çobanların piridir
Kalo ismet tamda sohbet yeridir
Mahmut durna adamların erdidir
Bizim köyde eskilerden kim kaldı

Hüsne mustafanın nere gitti tarlası
Cemil dayı şevket emmi tayfası
Kapandımı dursun emmi sayfası
Bizim köyde eskilerden kim kaldı

Takımına birtek horoz koymazdı
Biri vardı satar yerdi doymazdı
Fazlı abdulla bir ekmeğe kıymazdı
Bizim köyde eskilerden kim kaldı

Durdu çavuş çifcilikte birinci
Öldümü yaşarmi abdulrezak çirci
Hacıaslandan çıktı sağ ile solcu
Bizim köyde eskilerden kim kaldı

Sahanlardan kimler öldü kim kaldı
Muhtar feyzinin tarlasını kim aldı
tekbıyık gurbanın dağıldımıki yurdu
Bizim köyde eskilerden kim kaldı

Cafer dayı bitirdimi yüzbeş yaşını
Mirascının çok ağrıttı garip başını
Coho halil berk severdi hinkal aşını
Bizim köyde eskilerden kim kaldı

Hacımuhittin ambarında küf olurdu
Aliağa ibrahim kimde ne varısa bilirdi
Hacı yusuf babamı ziyarete gelirdi
Bizim köyde eskilerden kim kaldı

Sefer şahin yine destan yazdımı
Cengiz göçer liraları dizdimi
Hacı osmangil takımları bozdumu
Bizim köyde eskilerden kim kaldı

Tastabak bölündümü kamilin evinde
Mecitlerden varmı kimse yerinde
Rehim mustafa gezdi sivasda güründe
Bizim köyde eskilerden kim kaldı

Mercanlıyım köyümün hası azalalmış
Pınarlar kurumuş suyuile tası azalmış
Gelenek deyişmiş yası azalmış
Bizim köyde eskilerden kim kaldı

Hikmet MERCANLI

NOT: Değerli köylülerim hepinize sayğilar sizlerin hoş görüşüne sığınarak şiirimde bazı isimleri kalabıyla işledim bunun için hepinizden özür diliyorum Hikmet MERCANLI

********************************************

Köyüme özlem

Müsayit olursan kuşkayasına uğra
Çocukluk yıllarıma çok selam söyle
Acıkırsan köyümüz karnın doyura
Çocukluk akranlarıma çok selam söyle

Komşulrın hepsine hal hatır sor
Mezarın başında birazcık dur
Geçmişlerimize bir fatiha ver
Yaşayan herkese çok selam söyle

Hurman suyunda balık varmı öğren
Çanğallı demiryiten geç karaç ören
Abazın yazıdan mağra dağını dolan
Bastığın her yere çok selam söyle

Biraz kıyak giyin birazcık süslen
Köprunun demirine azıcık yaslan
Hikmet mercanlı kuşkayalıdır aslen
Çocukluk aşkımı bul çooook selam söyle

Hikmet MERCANLI…

********************************************

Muhacirdir Benim Köyüm

Doksan üç harbinden gelme,
Muhacirdir benim köyüm.
Hak duyguyu yada salma,
Muhacirdir benim köyüm.

Türk’tür gelenek töresi.
Var hep gerçeği göresi.
Erzurum ve Kars yöresi,
Muhacirdir benim köyüm.

Gururla söylerim bunu.
Bilmeyen kalmasın şunu;
Arpadan mısırdan unu,
Muhacirdir benim köyüm.

Orda insanların hası,
Silinmiş gönüller pası.
Köyüm benim Kuşkayası,
Muhacirdir benim köyüm.

Hakk’a yakışır her sözü.
Mevla’ya bağlıdır özü.
Şer şeyleri görmez gözü.
Muhacirdir benim köyüm.

Uzakta garip misali.
Sefillikle geçer hali.
Gelmez ki kaymakam vali.
Muhacirdir benim köyüm.

Hak için kullanır aklı.
Taşınacak yine nakli.
Ovasında maden saklı.
Muhacirdir benim köyüm.

Davranmaz ki kimse yanlı.
Yok içinde kötü canlı.
Ordandır hikmet mercanlı.
Muhacirdir benim köyüm.

Hikmet MERCANLI

********************************************

Unutmadım köyümü

Köyümün dağları, malı, davarı
Bir bir aklımdalar unutamam ki
İbiş ahmetin purluktada havarı
Bir bir aklımdalar unutamam ki

Kumlukta sütünen kuru ekmeği
Mağra dagındanda çığdem sökmeği
Harmanlık düzüne dikme dikmeyi
Bir bir aklımdalar unutamam ki

Dursun bahcesinden elma yolmayı
Kuzu sürüsüyle pancar yaymayı
Muhittininde bağ daki haymayı
Bir bir aklımdalar unutamam ki

Gece karanlıkta köye gelirdim
Hacının bakkaldan sucuk alırdım
Kumluktada keçe ile uyurdum
Bir bir aklımdalar unutamam ki

Nasıl unuturum nazlı köyümü
Şafak vakti demleridim çayımu
Kuruçaydan doldururdum suyumu
Bir bir aklımdalar unutamam ki

Mercanlıyım hasret çeker yanarım
Dünyayı verseler köyü ararım
köyüm kuşkayayı arar sorarım
Bir bir aklımdalar unutamam ki

Hikmet MERCANLI

********************************************

CEMİL’İN İSMAİL…

Döndün birden bire kuru yaprağa
Doldumu verilen süre İSMAİL
Hasret kalmış gibi kara toprağa
Dayamış düşünü yere İSMAİL

Ağayıdın bey idin köye sığmazdın
Garibin gurabanın hatırına değmezdin
Birinin hakkını ötekine vermezdin
Sonunda ömür oldu fire İSMAİL

Dosta hoş göründün zararın kendine
İnsanlığın sığmazdi gönül bendine
Düşürdün dostlarını ayrılığın derdine
Mekanın cennet ola bire İSMAİL

toplandı dostların cenazeye gelirler
Lakabına CEMİL’İN İSMAİL derler
Cihana zor gelir senin gibi erler
Lakabın simgende süre İSMAİL

Sevenlerinde yüreğini sızdırdı
Torunun MURAT destanları yazdırdı
Mercanlıda deyişleri dizdirdi
Boyanasın çiçeğe güle İSMAİL

Hikmet MERCANLI

dedevetorun

Ismail ve Murat Gullu

Cemilin ismail 2

Büyük melek gelip başladıki işe,
Kor ateş düştümü evlada eşe
Kalmadı köyümde o eski neşe
Mekanın cennet ola cemilin ismail

Çekildi gözüne bir kara perde,
O kaca bedenin kaldımı yerde
Bilinmez ki soyka ölüm gelecek nerde
Mekanın cennet ola cemilin ismail

Kuşkayası köyünün doğal doğasıyıdın
Güçcük ağaların büyük ağasıyıdın
Yetimin yoksulun gerçek babasıyıdın
Mekanın cennet ola cemilin ismail

Kapıya kurdularmı bir kara kazan
Bozulmasın isterim o eski düzen
Çare yok takdiri yazmıştır yazan
Mekanın cennet ola cemilin ismail

Ölüm haktır elbette gelecek başa
Genç ihtiyar bakmıyorki vallahi yaşa,
Sırası gelenler yatıyor o mermer taşa
Mekanın cennet ola cemilin ismail

Birgünde hikmeti ölmüş duyarlar
Üzerimde olan varım soyarlar
Götürür bir karanlık kabre koyarlar
Mekanın cennet ola cemilin ismail

Hikmet MERCANLI

********************************************

Zor be oğul

Patos’a gidip ev yolun tutmadan,
Tezek kokusun soluyup, yutmadan,
Bir ekmekle beş çocuk avutmadan,
Senin bizi anlaman zor be oğul.

Ottan kökten doku hasırı, çulu.
Sen bunu görmedin Allah’ın kulu.
Nasıl kazanırdık parayı, pulu.
Senin bizi anlaman zor be oğul.

Yer altında ara kömürü, külü.
Soldurdun mu ömründe ki tek gülü?
Şafak vakti dinlemeden bülbülü.
Senin bizi anlaman zor be oğul.

Gitsin gelmesin babanın dünleri.
Kırkmadın sen çakıldaklı yünleri.
Görmedin sen o acılı günleri.
Senin bizi anlaman zor be oğul.

Hikmetim der hayat bize zor idi.
Tarlalar susuzdu, hem de bor idi.
Hak elimizi koyunda kor idi.
Senin bizi anlaman zor be oğul.

Hikmet MERCANLI

********************************************

 

********************************************

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.